Rodzina


Reklamuj się tutaj >>>

Naglącą potrzebą współczesnego świata jest troska o rodzinę. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich chcąc aktywnie uczestniczyć w budowaniu i wspieraniu zdrowego społeczeństwa, w którym życie rodzinne jest fundamentem bezpiecznego i pełnego rozwoju człowieka, pragnie wzorując się na doświadczeniach innych państw, w których już od lat dziewięćdziesiątych obchodzony jest Tydzień Małżeństwa, zainicjować w Trójmieście świętowanie instytucji małżeństwa i propagowanie tej formy wspólnego życia.

„Małżeństwo się opłaca. Badania wykazały, że ludzie żyjący w małżeństwach są szczęśliwsi, żyją dłużej i posiadają większą stabilizację ekonomiczną. Dzieci par zamężnych radzą sobie lepiej w szkołach, mają mniej problemów prawnych i rzadziej uzależniają się od substancji odurzających” – powiedziała dyrektor obchodzonego także w USA tygodnia małżeństwa - Sheila Weber. Powszechnie jednak, nie tylko w Polsce, mówi się o kryzysie rodziny Jak podaje CBOS w naszym kraju co 3 małżeństwo rozpada się. Jednocześnie (wg spisu powszechnego z 2013r.) aż 60 proc. kobiet i 76 proc. mężczyzn przed trzydziestką pozostaje jako osoby stanu wolnego, do tego aż połowa z nich mieszka wciąż z rodzicami. Młodzi obawiają się wiązać i formalizować związki, często jest to podyktowane ich osobistymi doświadczeniami z rodzin pochodzenia.

W ramach obchodów Tygodnia Małżeństwa chcemy zachęcać pary małżeńskie do umocnienia swoich związków, pogłębienia relacji, wzmocnienia, odnowienia więzi.

Organizując cyklicznie co roku Tydzień Małżeństwa mamy szansę edukować i pokazywać dobre przykłady, być może nawet uda nam się stworzyć „modę na małżeństwo”.

Zapraszamy do włączenia się w tę akcję wspólnoty parafialne, media i miejsca użyteczności publicznej w tym m.in. instytucje kultury. Chcielibyśmy, aby np. można było w Tygodniu Małżeństwa pokazując zdjęcie ślubne uzyskać zniżkę w restauracji, kupić jeden bilet, zamiast dwóch, do kina, teatru, czy na koncert. W mediach mógłby to być czas na rozmowy ze specjalistami o małżeństwie. W kościołach czas na pogłębioną refleksję nt. małżeństwa i modlitwę w intencji małżeństw.

Jesteśmy przekonani o wartości i potrzebie propagowania tego pomysłu dlatego bardzo prosimy o włączanie się i wsparcie tej idei.

Jeśli zdecydujecie się dołączyć do nas przyślijcie nam o tym wiadomość, umieścimy informację o Was na naszej stronie :)


ZOBACZ WIĘCEJ »